Pedofilie en politiek: een vruchtbaar samenspel

juni 9, 2006
9 juni 2006  Pedofilie en politiek: een vruchtbaar samenspel De allernieuwste politieke partij van Nederland heet Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit. Deze ‘pedopartij’ denkt een Kamerzetel te kunnen halen. Herleven de gouden tijden voor de pedofilie?Peter SiebeltNederland staat op zijn kop. Ad van den Berg, Marthijn Uittenbogaard en Norbert de Jonge, drie prominente leden van Vereniging Martijn hebben op 31 mei een nieuwe politieke partij opgericht, de vereniging Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (NVD). De meest schokkende voorstellen uit hun partijprogramma zijn: het legaliseren van (pedo)seksuele contacten vanaf 12 jaar, kinderpornobezit en seks met dieren. De NVD rekent op minstens één kamerzetel.Internetgevaar
Een dag later is het weer raak. De media staan er vol van: “Op internet voltrekt zich een nieuwe seksuele revolutie onder jongeren en ontstaan er vele nieuwe seksuele contacten. De huidige generatie jongeren tussen de 12 en 18 jaar maakt er massaal gebruik van.” Dat bleek uit een onderzoek dat de stichting Mijn Kind Online had laten uitvoeren door de Rutgers Nisso Groep, een gerenommeerd instituut dat onder andere opdrachten uitvoert voor de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken.

Nadat ik het onderzoeksrapport had gelezen, viel mij op dat media en politiek met geen woord reppen over het feit dat het rapport vermeldt dat pedofielen hoog scoren als ‘internetgevaar’. “80 procent van de jongens en 85 procent van de meisjes vindt dat je hiervoor moet oppassen”, aldus het rapport.
Dominee Visser: ‘Wederzijds masturberen hoeft niet slecht te zijn’

Toen ik de Rutgers Nisso Groep bekeek volgens het principe ‘wie is de boodschapper?’, kwam ik onder andere op hun website terecht. Onder de kop ‘Transgender en travestie’ staan vele stichtingen vermeld waaronder de Stichting Different Nederland. Uit de beschrijving blijkt dat ze doen aan pastorale hulpverlening voor onder meer transseksualiteit, pedofilie, travestie, exhibitionisme, sadomasochisme en fetisjisme.Pauluskerk
Begin mei 2006 had ik een periode van onderzoek afgesloten over personen en organisaties die zich onder meer bezighielden met pastorale hulpverlening en pedofilie. Het schokkende resultaat staat in mijn recente boek Vissers in troebel water. Heel opvallend is hoe pedofilie en politiek vaak vruchtbaar samenspelen.Zo is pastorale hulpverlening en pedofilie een van de wapenfeiten van dominee Hans Visser. Hij heeft niet alleen invloedrijke contacten binnen politiek en media, maar is ook een goede bekende van de mensen achter NVD. Tevens is hij een spraakmakend lid van Martijn. Hij is betrokken bij de pedofielenproblematiek en gebruikt dezelfde argumenten als de oprichters van NVD om pedofilie bespreekbaar te maken.“Een pedofiel is gek op een kind en wil het helemaal niet misbruiken. Ze hebben geen behoefte aan penetraties, omdat zij weten dat kinderen daar niet op gebouwd zijn. Maar wanneer in een sfeer van wederzijds respect een intimiteitbeleving bepaalde seksuele handelingen gebeuren, bijvoorbeeld wederzijds masturberen, hoeft dat niet slecht te zijn”, aldus dominee Visser.Iemand met dezelfde ideeën is Herman Meijer, voormalig partijgenoot van Marthijn Uittenbogaard (de voorzitter van de NVD). Meijer was landelijke partijvoorzitter van GroenLinks en een van Vissers grote vrienden. Voor Meijer waren plaatsen als de Pauluskerk een broedplaats voor ‘culturele pioniers’. Seks met twaalfjarigen moest kunnen. “Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kan hebben, zonder het te benadelen. Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt.”Strafbaarstelling
Nog even terug naar Visser. Volgens hem is uit onderzoek gebleken dat kinderen, bij gematigde seksuele contacten een zeker plezier beleven. Hoe hij aan deze ‘professionele’ conclusies kwam, bleek toen hij liet weten dat de voormalige PvdA-senator Edward Brongersma een wetenschapper was. Een man die volgens hem niet in het verdachtenbankje hoorde.

Maar daar dacht de rechterlijke macht anders over en veroordeelde Brongersma in 1950 tot een langdurige gevangenisstraf wegens ontucht met een minderjarige jongen. Om niet weer achter de tralies te verdwijnen, toog hij na zijn straf met bevriende pedofielen regelmatig naar Marokko, Portugal, Thailand en de Filipijnen om aan zijn gerief te komen.
‘Een pedofiel is gek op een kind en wil het helemaal niet misbruiken’

Brongersma keerde terug in de senaat en slaagde erin het wetsartikel, op basis waarvan hij destijds werd veroordeeld, te laten afschaffen. De jaren zeventig waren gouden tijden voor de pedofilie in Nederland. De PvdA sprak zich uit voor het schrappen van de zedelijkheidswetgeving en de PSP (het huidige GroenLinks) pleitte zelfs expliciet voor de afschaffing van de strafbaarstelling van pedofilie. Er verschenen zelfs overheidsrapporten waarin werd uitgelegd dat niet pedofilie het probleem was, maar de heersende seksuele vooroordelen.Kinderporno
Brongersma was een belangrijke steunpilaar voor de Vereniging Martijn. Hij had het voornamelijk gemunt op jongens tussen de veertien en zestien jaar. Bij enkele voorzitters van Martijn lag de lat lager. Neem Piet Daverman. In 1992 veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens het plegen van ontucht met twee zesjarige jongetjes. Of Lennaert van E. Hij vergreep zich in de Filipijnen op misdadige wijze aan twee jonge meisjes van negen en veertien jaar. Ook Ad van den Berg (mede-initiatiefnemer van de NVD) was voorzitter van Martijn. Maar over hem zijn tot op heden geen strafbare feiten bekend.Na de dood van Brongersma kwam justitie in actie en waren ze er als de kippen bij om in zijn villa in Overveen zijn administratie en archief – waaronder een enorme collectie aan kinderporno – in beslag te nemen.

Over het snelle handelen van justitie doen hardnekkige geruchten de ronde dat het meer een ‘preventieve’ dan strafrechtelijke actie is geweest. Het archief zou te veel belastend materiaal bevatten over belangrijke personen in binnen- en buitenland.

 http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel23/kn2336c.htm

Advertentie

‘Vriendjespolitiek’ commissarissen?

juni 2, 2006

Een trouwe medewerker

Op 10 juni 2006 ontving het Noord-Hollandse Statenlid Fleur Agema een e-mail van het GroenLinkse Statenlid Bart Heller. Een kopie van zijn mail had hij naar een dertiental andere Statenleden gestuurd.


In zijn mail maakte hij zich nogal druk over een aantal Statenvragen waarin Agema enkele kanttekeningen plaatste over de politieke kleur van de Commissaris van de Koningin, Harry Borghouts (Groenlinks). Dit in relatie tot het aantal burgemeesters met dezelfde politieke kleur (Groenlinks) in Noord-Holland.


Heller was boos want volgens hem trok Agema zonder enige terughoudendheid de integriteit van mensen volledig in twijfel. Dat vond hij zéér incorrect. 


Maar heel bijzonder was de slotzin in zijn mail: “P.S.: Doe overigens mijn hartelijke groeten aan je trouwe medewerker Peter Siebelt.”


Reden genoeg om de bezoekers van mijn website nader te informeren. 
Haarlem, 2 juni 2006Onderwerp: Vragen van mevrouw M. Agema (Fractie Agema)
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten mede, dat op 2 juni 2006 van het lid van Provinciale Staten, mevrouw M. Agema, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding: In het Jaarverslag 2005 van de Commissaris van de Koningin (CvdK) Borghouts, dat uitkwam op 23 mei jl., troffen wij onderstaande tabel aan:

http://www.noord-holland.nl/Images/65_94436.pdf (zie tabel pagina 17)

Vragen:1. Bent u met ons van mening dat op basis van de gepresenteerde feiten in bovenstaande tabel geconcludeerd moet worden dat de politieke kleur van CvdK Borghouts (Groenlinks) in relatie tot het aantal burgemeesters met dezelfde politieke kleur (Groenlinks) in Noord-Holland een wanverhouding in relatie tot andere provincies laat zien? Zo ja, wat gaat u eraan doen om die wanverhouding te herstellen? Zo nee, waarom niet?


2. Stel dat de commissaris als rede opvoert dat hij de burgemeestersposten een afgewogen afspiegeling wil laten zijn van alle politieke partijen, bent u dan met ons van mening dat zo een redevoering niet opgaat omdat de tabel geen burgemeesters laat zien die lid zijn van SP, Cristenunie, SGP, Ouderenpartij, Lijst Pim Fortuyn, etc.?Op basis van bovenstaande tabel probeerden wij via een ’spelletje’ te voorspellen welke politieke kleur de CvdK van een provincie zou hebben. De uitkomst van dat spelletje was even lachwekkend als zorgelijk: telkens bleek de politieke kleur van de CvdK overeen te komen met die partij die er in aantallen burgemeesters rooskleuriger voorstond in vergelijking met andere provincies.


3. Bent u met ons van mening dat op basis van de gepresenteerde feiten in bovenstaande tabel, geconcludeerd moet worden dat de benoemingsprocedure voor burgemeesters onvoldoende objectief is en ruimte laat voor ‘vriendjespolitiek’? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?


4. Bent u met ons van mening dat de gepresenteerde feiten in de tabel aantoont dat vooral de volgende commissarissen zich schuldig maken aan die ‘vriendjespolitiek’: Noord-Holland: Borghouts (GroenLinks), Groningen: Alders (PvdA), Limburg: Frissen (CDA), Overijssel: Jansen (CDA), Utrecht: Staal (D66). Zo nee, waarom niet?“Een van taken van de commissaris van de Koningin als Rijksorgaan is het bewaken van een ordelijk verloop van de benoemingprocedure van burgemeesters. De Commissaris heeft gesprekken met de sollicitanten en maakt uit het aantal sollicitanten een selectie ten behoeve van de vertrouwenscommissie en heeft met deze commissie overleg. De CvdK brengt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uit over het verloop van de burgemeestersprocedure, mede op basis van de gehouden sollicitatiegesprekken en overleggen met de vertrouwenscommissie.” (Bron: website provincie)


5. Bent u met ons van mening dat de taak van de CvdK in de benoemingsprocedure van burgemeesters zoals hierboven beknopt beschreven op basis van de gepresenteerde feiten in de tabel nu juist niet ‘ordelijk’ verloopt? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?


“Op deze manier selecteer je een burgemeester op zorgvuldige, professionele en objectieve wijze.” (Bron: Jaarverslag 2005 CvdK Borghouts)


6. Bent u met ons van mening dat de selectie van een burgemeester op basis van de gepresenteerde feiten in de tabel nu juist niet op een zorgvuldige, professionele en objectieve wijze plaatsvindt? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?


7. Bent u met ons van mening dat zolang de burger nog niet haar eigen burgemeester kan kiezen de benoemingsprocedure drastisch gewijzigd dient te worden om misstanden zoal de feiten in de tabel aantonen te voorkomen? Zo ja, welke stappen wilt u daarop ondernemen? Zo nee, waarom niet?


8. Bent u met ons van mening dat het op zijn minst een goede zaak zou zijn als openbaar wordt welke personen van welke politieke partij voor een burgemeestersfunctie hebben gesolliciteerd en welke personen door de CvdK zijn geselecteerd? Zo ja, per wanneer gaat u de namen van de sollicitanten openbaar maken? Zo nee, waarom niet?

Fleur AgemaFractie Agema