Politieke ‘moordenaars’. (Deel 1.)

Politieke ‘moordenaars’.
Deel 1.


De linkse kerk: wanneer je aan hun speeltje komt schuwen ze het niet om op de meest smerige wijze karaktermoord te plegen op hun politieke tegenstanders. Het meest geijkte middel is demoniseren, rijkelijk gesubsidieerd demoniseren. In de periode september 2001-mei 2002 was Pim Fortuyn en zijn LPF het doelwit en amper vijf jaar later is Geert Wilders en zijn PVV aan de beurt.


Op 15 maart 2007 stelde het PVV-Kamerlid, Martin Bosma, Kamervragen over het feit dat zijn fractievoorzitter als een racist werd neergezet en dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) geen onderdak zou moeten bieden aan een ’stigmatiserende en demoniserende’ bijeenkomst die op  21 maart 2007 op hun terrein ging plaatsvinden. Onder de titel ‘Wat is het antwoord op Geert Wilders?’ gingen linkse groeperingen zich beraden over acties tegen de groeiende populariteit van de PVV. Tijdens de bijeenkomst kwamen personen opdraven die al jaren op dit soort bijeenkomsten het woord voeren, waaronder: de PvdA’er Ed van Thijn (liet op het laatste moment verstek gaan wegens ziekte), Peyman Jafari (Internationale Socialisten), Mohamed Rabbae (GroenLinks, één Land, één Samenleving) en … Jan Dirk de Jong (onderzoeker en docent Universiteit van Amsterdam).

 Waarom 21 maart?
Naar aanleiding van het bloedbad op 21 maart 1960 in Sharpeville, Zuid-Afrika, is 21 maart door de Verenigde Naties is ingesteld als Internationale Dag tegen Racisme. Op deze dag opende de politie het vuur op een groep mensen die demonstreerde tegen de apartheid. Macaber genoeg was de demonstratie georganiseerd door het zeer racistische Pan Afrikaans Congres die onder meer bekend werden door hun motto ‘one settler, one bullit.’


Op 21 maart 2003 kwam de actiedag als landelijke activiteit in Nederland van de grond toen enkele tientallen organisaties het platform Allemaal anders, allemaal gelijk hadden opgericht. Om enig inzicht te krijgen in de netwerken achter dit platform een kort overzicht van de organisaties die dit initiatief ondersteunden: de Socialistische Partij (SP), Amsterdam Anders/de Groenen, Jonge Socialisten van de PvdA, FNV Vakcentrale, Novib, COC, Kerk en Vrede, UNITED, HTIB, Vluchtelingen Organisatie Nederland, Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’, XminY, RK migranten pastoraat, Stop de Hetze, Anti-Fascistische Actie Amsterdam, DIDF, PRIME, Profor, United, SAP/Grenzeloos, KMAN, AMMU, Emcemo, en de aangesloten organisaties van het Marokkaans initiatief voor sociale cohesie en burgerschap.

http://www.allemaalgelijk.nl/
http://www.linkis.nl/NL-nl/Content.aspx?type=project&id=5288
http://www.js.nl/?credo=725
http://www.lbr.nl/nprd/agenda/actieweek.htm


Een woordvoerder van de UvA was er als de kippen bij om de Kamervragen van Bosma te weerspreken. Het ging niet om een politiek debat: ‘De UvA faciliteert academische debatten en daar is hier sprake van.’ Waar deze academische debatten uit bestaan en in hoeverre de UvA met linkse groeperingen samenwerkt liet de woordvoerder wijselijk achterwege. De praktijk is namelijk dat verschillende medewerkers van de UvA al jarenlang vele dubbele petten dragen. Zo zijn ze samen met anderen nauw betrokken bij politieke acties van allerhande actiegroepen tegen andersdenkende personen of organisaties. En net als in 2002 tegen Pim Fortuyn zijn het dezelfde sleutelfiguren die er aan mee doen.


Naar buiten toe laten ze de radicalen uit de onderste laag (Lees Eco Nostra, denk spekkoek) het vuile werk doen maar ‘achter’ de schermen speelt de politieke bovenlaag, de SP, GroenLinks en de PvdA de boventoon.

Een van de meest radicale organisaties in 2001 en 2002 tegen de vermoorde politicus Pim Fortuyn en anno 2007 tegen Geert Wilders zijn de Internationale Socialisten (IS).
Volgens hen werden de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2007 overschaduwd door Wilders en wist hij zonder mee te doen aan de verkiezingen de toon te zetten tegen het establishment. ‘Een antwoord bieden op dit gevaar is een van de belangrijkste taken voor links. Niet Wilders negeren, niet een dialoog met hem beginnen, maar hem bestrijden’, aldus de IS.


Een van hen is de Marokkaans-Nederlandse Miriyam Aouragh. Zij is tevens de initiatiefnemer van de actiegroep Samen tegen Racisme en…. ! medewerker van de UvA, afdeling Sociologie en Antropologie. Zij was een van de initiatiefnemers van de bijeenkomst Wat is het antwoord op Geert Wilders? die op 21 maart 2007 op het UvA-terrein plaatsvond. Ze is een extreem linkse dame die ook in de hetze tegen Pim Fortuyn voorop liep.

 Laten we even teruggaan in de tijd, naar een van de persberichten van de IS uit 2002.

HOE GEVAARLIJK IS PIM FORTUYN?
Kom langs en discussieer mee:
Donderdag 21 februari 2002 16.00 uur
Vrije Universiteit – Boelelaan – Amsterdam
Zaal: 8A-04 Hoofdgebouw
Voor informatie: 06-14658253 (Marije).
www.internationalesocialisten.org


Vervolgens klonk het tijdens de door de IS georganiseerde bijeenkomsten elders in het land: Stop racisme – Geen stem voor Fortuyn!


Spekers waren onder meer: Tahareh Khorami (GroenLinks), Janneke Prins en Pepijn Brandon (Internationale Socialisten) en Dominee Visser (Pauluskerk Rotterdam)
Tijdens een van die bijeenkomsten, op 5 maart 2002, galmde de kop van het persbericht over het UvA-terrein: Hoe gevaarlijk is Pim Fortuyn? Sprekers waren onder meer Rene Danen (Amsterdam Anders en medeoprichter van Nederland bekent Kleur) en …. Miriyam Aouragh. En vijf jaar na dato – op 21 maart 2007, klinkt op datzelfde UvA-terrein: Wat is het antwoord op Geert Wilders? 


Tijdens deze bijeenkomst kwamen ongeveer 400 mensen opdraven. Voorzitter was Miryam Aouragh en de Nederlandse moslimomroep was aanwezig met cameraploegen. Wanneer iemand uit de zaal begon over discriminatie van joden of Israel dan werd die discussie gelijk door Aouragh afgekapt. Bijvoorbeeld toen een Joodse vader klaagde over marokkaanse jongeren die zijn zoontje van tien buitensloten omdat hij een joodse vader had. Personen die het niet eens waren met de stellingen tegen en kritiek op Wilders werden met boegeroep uit het publiek monddood gemaakt en afgekapt door Aouragh.

Opmerkelijk genoeg was er wel ruimte genoeg om joden en Israel te bekritiseren. Zij waren de schuldige inzake de Palestijnen problematiek.

De IS’er Peyman Jaffari liep continu te zwaaien met zijn Iraanse paspoort om zijn solidariteit te tonen met PvdA-Kamerleden Albayrak en Aboutaleb.

‘Wilders is een racist, misselijkmakend, die op moet rotten uit Nederland( …) Wilders is de vijand, een islamracist’, maar ze waardeerden wel dat hij duidelijk maakte waar hij voor stond, aldus een aantal Marokkaanse jongeren.
Het publiek en de organisaties wilden minder vaak de persoon Geert Wilders aanpakken maar dat er meer gefocust werd op de partij PVV zelf. Ze waren bang dat Wilders teveel aandacht kreeg en daardoor veel populairder en charismatischer zou worden. Men was teleurgesteld in de politiek en vooral in de PvdA. Alleen Femke Halsema kreeg een pluim op haar hoed want zij durfde Wilders aan te pakken. Marijnissen ging men onder druk zetten om Wilders in de kamer aan te pakken. Maar een van de belangrijkste zaken die besproken werden was een conferentie die vandaag 20, en 21en 22 april plaatsvindt. Het jaarlijks terugkerende Marxisme Festival. Een bijeenkomst die veel invloedrijker is dan die van 21 maart en …. wederom gehouden op het terrein van de Universiteit van Amsterdam.


Onder de titel De Wereld Begrijpen – De Wereld Veranderen is Wilders wederom een prominent: Geert Wilders en islamofobie: hoe stoppen we het nieuwe racisme? En ook hier zijn dezelfde sfeermakers actief.


Maar voor ik hier op inga blijven we eerst even stilstaan bij een van de grote beleidsmakers in het web tegen de PVV: Hans van Heijningen.

Ten tijde van de acties tegen Pim Fortuyn was hij coördinator van de links-extreme financieringsorganisatie XminY en sleutelfiguur binnen de anti-globalistische organisatie Attac Nederland. In datzelfde jaar – 2002 – kwam hij in november op de kieslijst van de SP. Nu, vijf jaar later, is hij de landelijk secretaris van de SP.
Hij is de grote coördinator tussen zijn partij en het radicale actiewezen. Een gevaarlijk mannetje met revolutionaire communistische ervaringen in Nicaragua waar hij langdurig werkte voor de Sandinistische regering. Voor een summiere toelichting over zijn achtergrond lees:
 

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200509/interview_hans_van_heijningen.shtml


Tijdens het Marxisme Festival in Amsterdam van 21 april 2006 verwoorde hij zijn huidige doelstellingen en aanpak als volgt: ‘De uitdaging is om de onvrede te vertalen in een beweging die aankoerst op een andere maatschappij. We moeten toe naar een verbreding en verdieping van het verzet. We staan voor een modern socialisme, waarin we de alledaagse problemen waar mensen tegenaan lopen koppelen aan de grote verhalen. Dat blijkt ons aardig te lukken, gezien de groei van onze afdelingen en onze verkiezingsoverwinningen.


Onze eerste uitdaging is te zorgen dat er zand in de neoliberale machine komt. Dat zal niet vandaag of morgen gebeuren. Het zal alleen lukken als we in eenheid samenwerken met andere progressieve organisaties, binnen en buiten het parlement. We moeten zoeken naar wat ons verbindt, samen de straat op en samen aan het werk. We moeten laten zien dat we met elkaar door één deur kunnen, ongeacht kleur of religie. Als we in Nederland een beweging van formaat van de grond weten te trekken, kunnen we een omslag in de koers bewerkstelligen.’


http://www.internationalesocialisten.org/desocialist/183_mei/paginas/pagina6_7.html


Terug naar het komende Marxisme Festival 2007 op het UvA-terrein in Amsterdam. Ditmaal laat Van Heijningen zich ‘vertegenwoordigen’ door  de SP’ers Ronald van Raak (tevens lid coördinatiegroep Keer het tij) en !! Geert Reuten (Hoofddocent Economie UvA en lid Attac). De IS wordt wederom vertegenwoordigd door Miriyam Aouragh !! (medewerker UvA, tevens actiegroep Samen tegen Racisme) en haar IS-collega’s Peyman Jafari, Bart Griffioen (tevens Coalitie Stop de Oorlog) en Pepijn Brandon (tevens hoofdredacteur De Socialist).

Ook Groenlinks is aanwezig en wordt vertegenwoordigd door Tofik Dibi (tevens belangrijk lid van de eerder genoemde HTIB) en Mohamed Rabbae (onder meer Eén land, één samenleving). Daarnaast doen er meerdere sprekers aan mee waaronder: Tariq Shadid (Palestijnse Gemeenschap Nederland), Donald Pols (Milieudefensie, ledenraad omroep LLink) en Dick Pels (linkse denktank http://www.waterlandstichting.nl/).

Voor meer info zie:

http://www.internationalesocialisten.org/marxisme%202007/programma.html


Tijdens de Fortuyn-periode coördineerde het platform ‘Nederland bekent Kleur’ de acties, nu zijn er enkele platforms bijgekomen als Samen tegen Racisme en Stop de Hetze.

 Tot slot:Over hetze gesproken, de onderstaande afbeelding stond op 17 maart 2007 omstreeks 20:05 uur op http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=1355108&page=3
Geplaatst door ene ralalah Lid Thaise club tralalah is Offline Geslacht: Vrouw Lid sinds: 29-12-2006
(Nog niet beschikbaar, excuses!)Op 10 maart 2002 verscheen een gelijkwaardig plakkaat. Ditmaal op Indymedia.

(Nog niet beschikbaar, excuses!)De geschiedenis herhaalt zich. De politieke ‘moordenaars’ gaan door.Op http://www.pim-fortuyn.nl/ schreef een zekere ‘Geert Geel’ het volgende:‘Fortuyn was de overwinnaar en de PvdA het slachtoffer. Tot de schoten vielen. Fortuyn is met zijn LPF begraven en de PvdA heeft het pluche weer veroverd.
Staatsgreep gepleegd 2002, afgerond 2007.’

Hij plaatste het onderstaand pamflet.(Nog niet beschikbaar, excuses!)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: