Slaap maar lekker door, niet-links Nederland

januari 31, 2006

Peiling: PvdA grootste, verlies LR (Rijnmond.nl 31 januari 2006)SLAAP MAAR LEKKER DOOR, NIET-LINKS NEDERLAND.Eindelijk plukt de PvdA, en ook Groenlinks, de vruchten die ze op kosten van de autochtone gemeenschap hebben gecreëerd: de multi-culti-gemeenschap.
De SP deed ook mee maar kwam iets later uit die ruif vreten.

De bestuurlijke dwarsverbanden van de voornoemde politieke volksverlakkers met de Derde Wereldbeweging, de vluchtelingenindustrie, zorgden ervoor dat gelukzoekers huis en haard verlieten en met de trein, schepen en vliegtuigen naar ons kleine polderland kwamen. Juridische bijstand, medische zorg, uitkeringen, huis, tuin en meubels, alles werd voor het nieuwe stemvoer geregeld. Protesten hiertegen werden door rijkelijk gesubsidieerde anti- racisme/fascisme groeperingen en bevriende media de kop ingedrukt. Ook hier waren de linkse bestuurlijke dwarsverbanden te talrijk om op te noemen.

 

Intussen werd de Nederlandse burger het slachtoffer. Om de onstilbare honger van het voornoemde linkse kerk circus te kunnen financieren bleven de belastingen alsmaar stijgen. Daaronder behoorde de enorme uitbreiding van het linkse buitenparlementaire netwerk: de NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties). Ze schoten als paddenstoelen uit de grond.

 Ook het politiek gekleurde ambtenarenapparaat groeide tot ongekende hoogten en zorgde er in belangrijke mate voor dat het linkse multi-culti-circus kon blijven draaien. Miljoenen euro’s belastinggeld vloeiden in de bodemloze multi-culti-put zonder noemenswaardige controle op de bestedingen of effecten ervan. Waarschuwingen over fraude of onjuist gebruik van de gelden werden door ambtenaren en politiek genegeerd. Optreden paste niet in hun politiek straatje want …… het toekomstige politieke stemvoer moest ongehinderd kunnen groeien.

Ook de voornaamste oorzaak van de teloorgang van onze sociale voorzieningen werd onder het tapijt geveegd. Neem de miljoenen euro’s aan ondeclarabele rekeningen waarmee artsen en ziekenhuizen werden/worden opgezadeld doordat asielzoekers zonder belemmering gebruik kunnen/konden maken van onze gezondheidszorg. De linkse kerk overstemde alle protesten en gilde ‘vergrijzing’ is de oorzaak.
Ook de zittende regering houdt haar kaken stijf op elkaar om de voornaamste oorzaak van de kostenstijgingen in gezondheidszorg of teloorgang van onze voormalige WAO aan de kaak te stellen.


Ze zijn doodsbenauwd voor het linkse front en haar multi-culti-achterban.
Ten slotte wil ik voor de goede orde nog één opmerking aantekenen.

Ik heb het hier niet over onze Nederlandse-Surinamers, -Antilianen, -Molukkers en –Indonesiers of voormalige gastarbeiders. Zij vormen onlosmakelijk een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis en worden door dat zelfde linkse-front al jarenlang misbruikt, belazerd en politiek uitgemolken.

 Niet-links Nederland, wordt wakker, ga de straat op. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Doe onderzoek naar de verborgen ‘misdaden’ van het linkse front waarmee de sociale voorzieningen en veiligheid in ons land aan de rand van de afgrond is gebracht.

Advertentie