Boeken

januari 3, 2006
SinistraPolitieke maffiosi op Haags, provinciaal en gemeentelijk niveau
Voor iedereen die jaarlijks geconfronteerd wordt met de verplichte belastingopgaven zal dit boek waarschijnlijk zwaar op de maag liggen. Indringend neemt de lezer kennis van de bijna criminele wijze waarop overheden hun inkomen en uitgaven ‘verantwoorden’. Op oncontroleerbare wijze smijten ze met geld van de Nederlandse belastingbetaler voor eigen politiek gewin. Om politiek te kunnen bedrijven lappen ze de eigen regels aan de laars en wordt er op creatieve wijze ‘gefraudeerd’ met financiële jaarverslagen. Indien een burger dezelfde methoden zou hanteren zou de belastingdienst keihard ingrijpen en zou men naar alle waarschijnlijkheid bezittingen en vermogen verliezen of de onderneming sluiten.
(Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2006) BESTELLEN


Vissers in troebel waterDe spekkoek rond Ds.Visser
Onderzoeksjournalist Peter Siebelt laat weer van zich horen in Vissers in troebel water. In Siebelts werk staat centraal de rol welke de Pauluskerk in Rotterdam vormt binnen de progressieve beweging in deze stad. Ds.Visser speelt een sleutelrol in tal van actiegroepen in de stad, welke soms van bedenkelijke signatuur zijn.Een onthullend boek dus, waarover De Telegraaf direct een boekje open deed aan de hand van een artikel van Martijn Koolhoven op 28 februari jl. ‘Subsidiewaas rond werk in Pauluskerk’ kopte de krant, ‘Drugs gekocht van gemeentegeld’.
Ook informeert Siebelt over de omstreden pedofiliestandpunten van Ds.Visser. Kortom, wederom een brisant boek van Siebelt, die eerder wees op rol van Mabel en Mient Jan faber, in het drame rond de Safe Havens in het voormalige Joegolsavië, het extreem activistische verleden van Kamerlid Wijnand Duyvendak en het netwerk rond Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn in Eco Nostra. Hij vergeleek het netwerk rond Van der graaf met een Indonesische spekkoek, waarbij iedere gedogende en stimulerende laag een (subsidie-)wereld op zichzelf vormt, maar samen tot een bedenkelijke vuist kan ballen. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2006) BESTELLEN


De Vierde Wereldoorlog
Het pad van Marx naar Allah

Na het lezen van Peter Siebelts boek Koninklijk Bal Masqué, dat onder andere over Mabels optreden in voormalig Joegoslavië ging, schreef Theo van Gogh in Metro dat hij Siebelts vrees voor de radicale islam deelde. Hij maakte zich zorgen over wat er zoal in de El Tahweed moskee `geloeid’ werd. Korte tijd later werd Theo van Gogh vermoord door een Jihadi die geregeld bezoeker was van het gebedshuis.Peter Siebelt, onderzoeksjournalist en beveiligingsexpert staat in De vierde wereldoorlog stil bij de gevaren van de islamitische terreur.
Hierbij kiest hij een opmerkelijke invalshoek. Hij laat zien dat er connecties bestaan tussen extreem-links en de jihadi’s. Ook waarschuwt hij dat de autoriteiten nog helemaal niet klaar zijn voor het komende conflict en dat sommigen aan wie wij onze veiligheid toevertrouwen zelf geen schone handen hebben.Schokkend zijn Siebelts onthullingen over Peter Klerks, gemeenteraadslid van Amsterdam, wiens extremistische verleden in dit boek onthult wordt. Desalniettemin werd hij eenvoudigweg benoemd tot lector aan de politieacademie. Ook laat Siebelt zien hoe in Nederland de Marokkaanse gemeenschap jaren is misbruikt door progressieve politieke activisten in hun strijd tegen de toenmalige Koning Hassan. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2005) BESTELLEN


Mabel
koninklijk Bal MasqueOnderzoeksjournalist Peter Siebelt heeft Nederland tweemaal verrast met onthullende boeken over brandende kwesties. De eerste keer over Fortuyn-moordenaar Volkert van der Graaf en de tweede keer over het activistische verleden van het Groen-Links Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak in Rara wie ben ik? Ditmaal richt hij zich tot die ene vrouw waarvan heel Nederland zich verbijsterd afvraagt wie zij is en waar zij vandaan komt: Mabel Wisse Smit
Peter Siebelt laat in dit onthullende boek zien hoe goed de wereld van de toekomstige echtgenote van Prins Friso door de Nederlandse overheid is afgeschermd. Het onderzoek naar Mabel richt zich dan ook vooral op het netwerk dat rond haar bestaat en dat niet te verhullen is. Er ontstaat hierdoor een beeld van een superambitieuze jongedame -Mient-Jan Faber noemde haar de ‘golden girl´- die er niet voor schroomde op het hoogste podium van de internationale politiek te schitteren. Zij was een spilfiguur in de Bosnische kwestie welke in de zaak Srebrenica voor Nederland een zwarte bladzijde vormde. Terwijl Mabel, als minnares en assistente van de Bosnische Minister van Buitenlandse Zaken Sacirbey, meehielp de voorwaarde tot deze tragedie te scheppen bracht de bloedige uitkomst de Bosnische politiek defacto de eigen onafhankelijke islamitisch georganiseerde staat. Via haar door de miljardair Soros gesteunde non-gouvernementele pressiegroepen ontfermde Mabel zich vervolgens over de slachtoffers; een zeer berekenende win-win situatie. Peter Siebelt laat zien dat achter deze ‘humanitaire´ argumentatie machtspolitiek plaatsvond.Mabels loopbaan is een wonderlijke wisselwerking tussen utopistische ideeën en keiharde ‘Realpolitik´. Voor ons vorstenhuis, dat op dezelfde wijze opereert, vertegenwoordigden deze ’skills´ van Mabel het beste gereedschap voor de toekomst van het Huis van Oranje. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2004) BESTELLEN


RaRa wie ben ik ?
over het schokkende verleden van het kamerlid Wijnand Duyvendak

Biografie van het Tweede Kamerlid voor GroenLinks Wijnand Duyvendak (1957). In deze biografie – ’schaduwbiografie’ op de achterflap genoemd – schetst Pieter Siebelt het radicale actieverleden van Duyvendak, over wie hij in de inleiding zegt ‘Hij is een strateeg die door de jaren heen zijn voetsporen heeft achtergelaten binnen de netwerken van Eco Nostra’. En dan volgt de theorie van de spekkoek die Siebelt al uiteenzette in ‘Eco Nostra : het netwerk achter Volkert van der Graaf’ (2003)*.
Zoals een spekkoek is opgebouwd uit verschillende lagen die een product vormen, vormen bepaalde politieke partijen (SP, GroenLinks etc.), radicale actiegroepen tot en met ondergrondse cellen (RaRa, Dierenbevrijdingsfront etc.) een spekkoek. Duyvendak nam deel aan verschillende lagen binnen die spekkoek: als kraker, als redacteur bij het blad ‘Bluf!’, als bestuurslid bij uitgeverij Ravijn, als milieuactivist en anno 2003 als parlementarier. Siebelt wil het feit aan de kaak stellen dat een parlementarier die liegt over zijn terroristische verleden, toch welkom is op het Binnenhof. Geillustreerd met zwartwitfoto’s, afbeeldingen van pagina’s uit ‘Bluf!’ etc. Met personenregister, een chronologisch overzicht van (terreur)acties in Nederland en noten. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2003) BESTELLEN


Eco Nostra
het netwerk achter Volkert van der Graaf

Eco Nostra legt het netwerk bloot achter Volkert van der Graaf, de man die Pim Fortuyn op gruwelijke wijze om het leven bracht. Peter Siebelt, beveiligingsexpert, laat zien hoe dit netwerk als een spekkoek is opgebouwd en hoe de verschillende lagen en organisaties met elkaar in verband staan. Wat bovenin gesubsidieerd, gedoogd en ideologisch ondersteund werd, leidde onderaan in de spekkoek tot excessen waaruit Volkert van der Graaf voortkwam en activisten zoals hij zich vrijelijk konden bewegen. Een onthullend boek.
(Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2003) BESTELLEN
Advertentie