Slaap maar lekker door, niet-links Nederland

januari 31, 2006

Peiling: PvdA grootste, verlies LR (Rijnmond.nl 31 januari 2006)SLAAP MAAR LEKKER DOOR, NIET-LINKS NEDERLAND.Eindelijk plukt de PvdA, en ook Groenlinks, de vruchten die ze op kosten van de autochtone gemeenschap hebben gecreëerd: de multi-culti-gemeenschap.
De SP deed ook mee maar kwam iets later uit die ruif vreten.

De bestuurlijke dwarsverbanden van de voornoemde politieke volksverlakkers met de Derde Wereldbeweging, de vluchtelingenindustrie, zorgden ervoor dat gelukzoekers huis en haard verlieten en met de trein, schepen en vliegtuigen naar ons kleine polderland kwamen. Juridische bijstand, medische zorg, uitkeringen, huis, tuin en meubels, alles werd voor het nieuwe stemvoer geregeld. Protesten hiertegen werden door rijkelijk gesubsidieerde anti- racisme/fascisme groeperingen en bevriende media de kop ingedrukt. Ook hier waren de linkse bestuurlijke dwarsverbanden te talrijk om op te noemen.

 

Intussen werd de Nederlandse burger het slachtoffer. Om de onstilbare honger van het voornoemde linkse kerk circus te kunnen financieren bleven de belastingen alsmaar stijgen. Daaronder behoorde de enorme uitbreiding van het linkse buitenparlementaire netwerk: de NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties). Ze schoten als paddenstoelen uit de grond.

 Ook het politiek gekleurde ambtenarenapparaat groeide tot ongekende hoogten en zorgde er in belangrijke mate voor dat het linkse multi-culti-circus kon blijven draaien. Miljoenen euro’s belastinggeld vloeiden in de bodemloze multi-culti-put zonder noemenswaardige controle op de bestedingen of effecten ervan. Waarschuwingen over fraude of onjuist gebruik van de gelden werden door ambtenaren en politiek genegeerd. Optreden paste niet in hun politiek straatje want …… het toekomstige politieke stemvoer moest ongehinderd kunnen groeien.

Ook de voornaamste oorzaak van de teloorgang van onze sociale voorzieningen werd onder het tapijt geveegd. Neem de miljoenen euro’s aan ondeclarabele rekeningen waarmee artsen en ziekenhuizen werden/worden opgezadeld doordat asielzoekers zonder belemmering gebruik kunnen/konden maken van onze gezondheidszorg. De linkse kerk overstemde alle protesten en gilde ‘vergrijzing’ is de oorzaak.
Ook de zittende regering houdt haar kaken stijf op elkaar om de voornaamste oorzaak van de kostenstijgingen in gezondheidszorg of teloorgang van onze voormalige WAO aan de kaak te stellen.


Ze zijn doodsbenauwd voor het linkse front en haar multi-culti-achterban.
Ten slotte wil ik voor de goede orde nog één opmerking aantekenen.

Ik heb het hier niet over onze Nederlandse-Surinamers, -Antilianen, -Molukkers en –Indonesiers of voormalige gastarbeiders. Zij vormen onlosmakelijk een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis en worden door dat zelfde linkse-front al jarenlang misbruikt, belazerd en politiek uitgemolken.

 Niet-links Nederland, wordt wakker, ga de straat op. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Doe onderzoek naar de verborgen ‘misdaden’ van het linkse front waarmee de sociale voorzieningen en veiligheid in ons land aan de rand van de afgrond is gebracht.

Advertentie

‘Activisten met geheime agenda infiltreren raad’

januari 27, 2006

De Telegraaf

’Activisten met geheime agenda infiltreren raad’Veiligheidsexpert waarschuwt voor drie nieuwe kandidatenVan een onzer verslaggeversAMSTERDAM, vrijdag 27 januari 2006
In Amsterdamse politieke partijen hebben zich kandidaten gemanoeuvreerd die toegang tot geheime gemeente-informatie zullen misbruiken. Daarvoor waarschuwt veiligheidsexpert Peter Siebelt. Hij deed onderzoek naar de achtergrond van alle raadsleden.
De kandidaten zijn voornamelijk afkomstig uit actiegroepen rond milieu, asielbeleid en politieoptreden. Zij zouden volgens Siebelt voortdurend de grenzen van de wet opzoeken om met overheidsgeld hun illegale praktijken mogelijk te maken. „Zij zullen toegang krijgen tot geheime en gevoelige informatie van de gemeente. Gezien hun werkwijze tot nu toe wordt die doorgeleid naar allerlei actiegroepen die het werk van politie en justitie proberen te frustreren”, zegt Siebelt, die het gemeentebestuur binnenkort informeert.

Hackwerk
Siebelt doelt bijvoorbeeld op Eveline Lubbers, nummer 5 op de lijst van Amsterdam Anders/De Groenen. De onderzoekster en ’actievoerder’ behoorde tot het anonieme bureau Jansen & Janssen, dat jarenlang politie, justitie en veiligheidsdiensten observeerde en via hackwerk bestanden binnendrong.
In het boek De Snuffelstaat onthulde ze de werkwijze van deze diensten, waarbij zij ook zelf onderwerp van onderzoek door de Binnenlandse Veiligheidsdienst was en waarschijnlijk nog is. Het bureau hielp bij de ontmaskering van een BVD-infiltrant in de Amsterdamse actiewereld.
Siebelt: „Lubbers heeft jarenlang terroristen in woord verdedigd, er soms ook contacten mee onderhouden en was betrokken bij een benefiet voor een verdachte Rara-terrorist. Ze heeft jarenlang geholpen het werk van politie en justitie zo moeilijk mogelijk te maken en dat soms zelfs tegen te werken. Dat speurwerk doet ze nog steeds. Dan vind ik niet dat zij gemeenteraadslid kan worden, omdat ze geacht wordt met de politie samen te werken.”

Kinderarbeid
Tegen plaatsing op de kieslijst kan hij weinig doen, erkent hij, omdat zij nooit zijn veroordeeld. „Deze mensen hebben vervolging altijd slim ontlopen. Maar ik vind dat het publiek moet weten wie er op de lijsten staan als ze hun stem uitbrengen.” Zo hekelt Siebelt ook Ineke Zeldenrust, nummer 26 bij Amsterdam Anders/De Groenen, die betrokken was bij acties tegen C&A wegens vermeende kinderarbeid bij kledingproductie.

 


Peter Siebelt
„…grof schandaal…”Ook Jamal Ftieh, lid van het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland, staat op de lijst bij Amsterdam Anders/De Groenen. Hij kwam in opspraak na de dood van Driss Arib door een politiekogel, omdat hij nadien geweld van jongeren tegen de politie zou hebben aangewakkerd. Overigens voorkwam Ftieh daarna ook conflicten.
Eerder openbaarde Siebelt dat PvdA-gemeenteraadslid Peter Klerks zijn actieverleden deels had verzwegen: Klerks werkte met Eveline Lubbers in bureau Jansen & Janssen. Klerks werd docent op de Politieacademie. Hij keert niet terug in de gemeenteraad. Lubbers en Ftieh waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
Siebelt: „De Amsterdamse gemeenteraad is zo lek als een mandje. Cohen heeft geen recht van spreken als hij de AIVD verwijt hem geen informatie te geven over extremisten in zijn stad, terwijl hij niets tegen deze kandidaten onderneemt. Het is een grof schandaal dat Amsterdam Anders/De Groenen deze mensen op de lijst plaatst.”


Boeken

januari 3, 2006
SinistraPolitieke maffiosi op Haags, provinciaal en gemeentelijk niveau
Voor iedereen die jaarlijks geconfronteerd wordt met de verplichte belastingopgaven zal dit boek waarschijnlijk zwaar op de maag liggen. Indringend neemt de lezer kennis van de bijna criminele wijze waarop overheden hun inkomen en uitgaven ‘verantwoorden’. Op oncontroleerbare wijze smijten ze met geld van de Nederlandse belastingbetaler voor eigen politiek gewin. Om politiek te kunnen bedrijven lappen ze de eigen regels aan de laars en wordt er op creatieve wijze ‘gefraudeerd’ met financiële jaarverslagen. Indien een burger dezelfde methoden zou hanteren zou de belastingdienst keihard ingrijpen en zou men naar alle waarschijnlijkheid bezittingen en vermogen verliezen of de onderneming sluiten.
(Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2006) BESTELLEN


Vissers in troebel waterDe spekkoek rond Ds.Visser
Onderzoeksjournalist Peter Siebelt laat weer van zich horen in Vissers in troebel water. In Siebelts werk staat centraal de rol welke de Pauluskerk in Rotterdam vormt binnen de progressieve beweging in deze stad. Ds.Visser speelt een sleutelrol in tal van actiegroepen in de stad, welke soms van bedenkelijke signatuur zijn.Een onthullend boek dus, waarover De Telegraaf direct een boekje open deed aan de hand van een artikel van Martijn Koolhoven op 28 februari jl. ‘Subsidiewaas rond werk in Pauluskerk’ kopte de krant, ‘Drugs gekocht van gemeentegeld’.
Ook informeert Siebelt over de omstreden pedofiliestandpunten van Ds.Visser. Kortom, wederom een brisant boek van Siebelt, die eerder wees op rol van Mabel en Mient Jan faber, in het drame rond de Safe Havens in het voormalige Joegolsavië, het extreem activistische verleden van Kamerlid Wijnand Duyvendak en het netwerk rond Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn in Eco Nostra. Hij vergeleek het netwerk rond Van der graaf met een Indonesische spekkoek, waarbij iedere gedogende en stimulerende laag een (subsidie-)wereld op zichzelf vormt, maar samen tot een bedenkelijke vuist kan ballen. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2006) BESTELLEN


De Vierde Wereldoorlog
Het pad van Marx naar Allah

Na het lezen van Peter Siebelts boek Koninklijk Bal Masqué, dat onder andere over Mabels optreden in voormalig Joegoslavië ging, schreef Theo van Gogh in Metro dat hij Siebelts vrees voor de radicale islam deelde. Hij maakte zich zorgen over wat er zoal in de El Tahweed moskee `geloeid’ werd. Korte tijd later werd Theo van Gogh vermoord door een Jihadi die geregeld bezoeker was van het gebedshuis.Peter Siebelt, onderzoeksjournalist en beveiligingsexpert staat in De vierde wereldoorlog stil bij de gevaren van de islamitische terreur.
Hierbij kiest hij een opmerkelijke invalshoek. Hij laat zien dat er connecties bestaan tussen extreem-links en de jihadi’s. Ook waarschuwt hij dat de autoriteiten nog helemaal niet klaar zijn voor het komende conflict en dat sommigen aan wie wij onze veiligheid toevertrouwen zelf geen schone handen hebben.Schokkend zijn Siebelts onthullingen over Peter Klerks, gemeenteraadslid van Amsterdam, wiens extremistische verleden in dit boek onthult wordt. Desalniettemin werd hij eenvoudigweg benoemd tot lector aan de politieacademie. Ook laat Siebelt zien hoe in Nederland de Marokkaanse gemeenschap jaren is misbruikt door progressieve politieke activisten in hun strijd tegen de toenmalige Koning Hassan. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2005) BESTELLEN


Mabel
koninklijk Bal MasqueOnderzoeksjournalist Peter Siebelt heeft Nederland tweemaal verrast met onthullende boeken over brandende kwesties. De eerste keer over Fortuyn-moordenaar Volkert van der Graaf en de tweede keer over het activistische verleden van het Groen-Links Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak in Rara wie ben ik? Ditmaal richt hij zich tot die ene vrouw waarvan heel Nederland zich verbijsterd afvraagt wie zij is en waar zij vandaan komt: Mabel Wisse Smit
Peter Siebelt laat in dit onthullende boek zien hoe goed de wereld van de toekomstige echtgenote van Prins Friso door de Nederlandse overheid is afgeschermd. Het onderzoek naar Mabel richt zich dan ook vooral op het netwerk dat rond haar bestaat en dat niet te verhullen is. Er ontstaat hierdoor een beeld van een superambitieuze jongedame -Mient-Jan Faber noemde haar de ‘golden girl´- die er niet voor schroomde op het hoogste podium van de internationale politiek te schitteren. Zij was een spilfiguur in de Bosnische kwestie welke in de zaak Srebrenica voor Nederland een zwarte bladzijde vormde. Terwijl Mabel, als minnares en assistente van de Bosnische Minister van Buitenlandse Zaken Sacirbey, meehielp de voorwaarde tot deze tragedie te scheppen bracht de bloedige uitkomst de Bosnische politiek defacto de eigen onafhankelijke islamitisch georganiseerde staat. Via haar door de miljardair Soros gesteunde non-gouvernementele pressiegroepen ontfermde Mabel zich vervolgens over de slachtoffers; een zeer berekenende win-win situatie. Peter Siebelt laat zien dat achter deze ‘humanitaire´ argumentatie machtspolitiek plaatsvond.Mabels loopbaan is een wonderlijke wisselwerking tussen utopistische ideeën en keiharde ‘Realpolitik´. Voor ons vorstenhuis, dat op dezelfde wijze opereert, vertegenwoordigden deze ’skills´ van Mabel het beste gereedschap voor de toekomst van het Huis van Oranje. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2004) BESTELLEN


RaRa wie ben ik ?
over het schokkende verleden van het kamerlid Wijnand Duyvendak

Biografie van het Tweede Kamerlid voor GroenLinks Wijnand Duyvendak (1957). In deze biografie – ’schaduwbiografie’ op de achterflap genoemd – schetst Pieter Siebelt het radicale actieverleden van Duyvendak, over wie hij in de inleiding zegt ‘Hij is een strateeg die door de jaren heen zijn voetsporen heeft achtergelaten binnen de netwerken van Eco Nostra’. En dan volgt de theorie van de spekkoek die Siebelt al uiteenzette in ‘Eco Nostra : het netwerk achter Volkert van der Graaf’ (2003)*.
Zoals een spekkoek is opgebouwd uit verschillende lagen die een product vormen, vormen bepaalde politieke partijen (SP, GroenLinks etc.), radicale actiegroepen tot en met ondergrondse cellen (RaRa, Dierenbevrijdingsfront etc.) een spekkoek. Duyvendak nam deel aan verschillende lagen binnen die spekkoek: als kraker, als redacteur bij het blad ‘Bluf!’, als bestuurslid bij uitgeverij Ravijn, als milieuactivist en anno 2003 als parlementarier. Siebelt wil het feit aan de kaak stellen dat een parlementarier die liegt over zijn terroristische verleden, toch welkom is op het Binnenhof. Geillustreerd met zwartwitfoto’s, afbeeldingen van pagina’s uit ‘Bluf!’ etc. Met personenregister, een chronologisch overzicht van (terreur)acties in Nederland en noten. (Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2003) BESTELLEN


Eco Nostra
het netwerk achter Volkert van der Graaf

Eco Nostra legt het netwerk bloot achter Volkert van der Graaf, de man die Pim Fortuyn op gruwelijke wijze om het leven bracht. Peter Siebelt, beveiligingsexpert, laat zien hoe dit netwerk als een spekkoek is opgebouwd en hoe de verschillende lagen en organisaties met elkaar in verband staan. Wat bovenin gesubsidieerd, gedoogd en ideologisch ondersteund werd, leidde onderaan in de spekkoek tot excessen waaruit Volkert van der Graaf voortkwam en activisten zoals hij zich vrijelijk konden bewegen. Een onthullend boek.
(Paperback | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2003) BESTELLEN

Fotogalerij

januari 1, 2006

1994


1985-1987: Siebelt’s undercoverteam heeft zijn werk gedaan
‘No Olympics’, vol goede moed komen ze aan…

Spandoek ontrollen, de boel nog even goed bekijken, klaar voor actie!
 
Hey wat nou? Overal staat politie.

Nu gaat de overval om het ‘bidboek’ te stelen niet door. 

Oom politie agent geeft hen goede raad om weer lekker naar huis te gaan.

Ze beklagen zich nog even bij radiostad Amsterdam.
1982

 

Voormalig Joegoslavië vanaf 1990