Dominee beschuldigd van zwendel

februari 28, 2006

AD 28 februari 2006
Dominee beschuldigd van zwendel
ROTTERDAM – De Rotterdamse ‘drugsdominee’ Hans Visser heeft zich schuldig gemaakt aan het aanzetten tot geweld.

Dominee Visser
Hij zou zichzelf daarnaast hebben verrijkt met subsidiegeld dat hij heeft gekregen voor zijn betrokkenheid bij stichtinkjes en verenigingetjes die zijn gelieerd aan de kerk in Rotterdam-centrum.

Deze en andere keiharde beschuldigingen aan het adres van de dominee staan in het boek Vissers in troebel water, dat deze week verschijnt. Auteur is Peter Siebelt, gespecialiseerd in onderzoek naar het links-radicale actiewezen in ons land. Visser zegt zich, zonder dat hij het boek heeft gelezen, te bezinnen op juridische stappen tegen de auteur. ,,Pure laster en insinuaties.”

 

In het 88 pagina’s tellende boek staat dat Visser zijn volgelingen daags voor een anti-Israëldemonstratie in Amsterdam heeft opgeruid de boel uit de hand te laten lopen. Hij werd daarin gesteund door de Palenstijnse ex-terrorist Ibrahim Albaz met wie Visser goed bevriend is. De bewuste demonstratie, waaraan in april 2002 duizenden mensen meededen, eindigde in chaos. Een man met een keppeltje werd afgetuigd en door de ruiten van homodisco de iT vloog een molotovcocktail.

 Siebelt stelt dat de 800.000 euro subsidie die de Pauluskerk vorig jaar van gemeentewege kreeg slechts een fractie is van wat erbij Visser binnenkomt. De dominee heeft zitting in tal van stichtingen en verenigingen die op hun beurt ook weer allemaal subsidie zouden krijgen. Het is volstrekt onduidelijk wat er gebeurt met dat geld, aldus Siebelt. Hij vond het onnodig om voor zijn boek, waarin Visser ook wordt beschuldigd van geheul met pedoseksuelen, de dominee om wederhoor te vragen. ,,Hij zal toch alles ontkennen.”

Advertentie

Subsidiewaas rond werk in Pauluskerk

februari 28, 2006

Telegraaf 28 februari 2006SUBSIDIEWAAS ROND WERK IN PAULUSKERK
Boek: Drugs gekocht van gemeentegelddoor Martijn Koolhoven

 ROTTERDAM, dinsdag De gemeente Rotterdam heeft, volgens een boek dat komende week verschijnt, jarenlang miljoenen euro’s subsidiegeld verstrekt voor het op de been houden van illegalen, onverzekerden en het ’reguleren van drugshandel’ voor verslaafden. In het boek ’Vissers in troebel water’ doet onderzoeker Peter Siebelt uit de doeken hoe de gemeente Rotterdam jarenlang een netwerk van stichtingen van de omstreden links-radicale dominee Hans Visser van de Pauluskerk heeft gefinancierd.

Het gemeenschapsgeld is volgens het boek verstrekt aan de ’progressieve anarchisten’ rond dominee Visser, die het geld voornamelijk hebben gebruikt om onderdak te geven aan illegalen, onverzekerden en om drugs te verstrekken aan verslaafden.

 

Op basis van de subsidiestromen, die achter de stichtingen van de dominee schuilgaan, spreekt Siebelt in zijn boek over een ’miljoenenindustrie’. Siebelt baseert zich op interne stukken van de gemeente Rotterdam.

 

Kanttekeningen
Leefbaar Rotterdam-raadslid Dries Mosch plaatste al eerder kanttekeningen bij de juridische constructies van de dertien stichtingen en de ’enorme bedragen’ die deze clubjes jaarlijks verorberen.

 „Een snelle rekensom leert”, zo schrijft onderzoeker Siebelt in zijn boek, „dat de Pauluskerk uit de Rotterdamse gemeentekas in 2003 ongeveer 610.000 euro subsidie ontving. In 2004 bijna 700.000 euro en in 2005 bijna 800.000 euro. De werkelijke bedragen liggen”, aldus Siebelt, „veel hoger omdat ze ook nog eens subsidie krijgt voor allerlei incidentele activiteiten. Daarnaast ontving en ontvangt de Pauluskerk ook grote subsidiebedragen van de provincie Zuid-Holland en departementen.”Uit de stukken waar Siebelt de hand op heeft weten te leggen, blijkt volgens het boek dat de accountant van de Pauluskerk zich onthield van een oordeel over de jaarrekeningen 2001 en 2003. De jaarrekeningen van de jaren daarna zijn overigens wel goedgekeurd. Het college van burgemeester en wethouders heeftlaten weten dat de ’geldende subsidievoorschriften van de gemeente Rotterdam’ zijn nageleefd.
Dominee Visser
Opvallend is dat de nu aan de kaak gestelde subsidiestromen blijkbaar gewoon zijn doorgegaan, ook nadat de PvdA na de laatste gemeenteraadsverkiezingen door Leefbaar Rotterdam van de troon werd gestoten. De links-radicale dominee kon altijd op sympathie rekenen van de linkse Rotterdamse stadsbestuurders, maar hij kruiste later de degens met de aanhangers van Pim Fortuyn.

Onzin
In een reactie toont dominee Hans Visser (die het boek overigens nog niet onder ogen heeft gehad) zich niet erg onder de indruk. „Het boek is vanuit een bepaalde antistemming geschreven.” Hij noemt het „pertinente onzin” dat er subsidiegeld gebruikt zou zijn voor het verstrekken van drugs. „Er wordt gesproken over een miljoenenbedrijf, maar ik heb nog nooit miljoenen gezien.” „Het enige geld dat wij krijgen, is afkomstig van de Rotterdamse GGD en dat geld is bestemd voor salarissen van woonbegeleiders, maatschappelijk werkers en medisch personeel.”